HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Thực tập ngành vi mạch công ty Fsoft

Thông tin thực tập ngành Thiết kế vi mạch
Công ty Cty FSoft về LSI jobs tuyển các bạn thực tập về ngành Thiết kế Vi mạch.
Các bạn sinh viên có thể email cho Thầy Sơn theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đăng ký nhé

Thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 Lớp CE501.I11.MTCL

Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm.

TB Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 CQ ĐT

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết trong file đính kèm

Tuyển dụng lập trình Java

Thông báo tuyển dụng lập trình viên java công ty cinotec.

Thông tin chi tiết xem văn bản đính kèm tại các links sau :

+ Bản có chữ ký, đóng dấu :
08_TB_CNT 23_6_2017.PDF