HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo kế hoạch TTDN HK1 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý xem thông báo về kế hoạch TTDN HK1 năm học 2016-2017 và thông tin về GV hướng dẫn thực tập trong file đính kèm.

Thông báo về kết quả xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về kết quả xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau (sinh viên xem file đính kèm để biết ý kiến của Hội đồng):

1. Đối với các đề tài Hội đồng xét duyệt có ý kiến thì sinh viên hội ý với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa phiếu đăng ký đề tài theo ý kiến của Hội đồng, nộp lại phiếu đăng ký đã chỉnh sửa về văn phòng khoa đến hết thứ 6 ngày 23/9/2016 (phòng E6.2)

2. Đối với các đề tài Hội đồng không có ý kiến thì sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với các nội dung như trong phiếu đăng ký.

Trân trọng.

Thông báo V/v đăng ký đề tài đồ án HK1, năm học 2016-2017

Khoa KTMT thông báo đến SV kế hoach làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017 và danh sách các đề tài như file đính kèm.

SV theo dõi thông tin các đề tài và đăng ký với giảng viên. Danh sách đề tài đồ án có thể được cập nhật thêm các đề tài mới, SV lưu ý theo dõi.

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Sinh viên lưu ý xem hướng dẫn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như thông báo số 14/TB-ĐTĐH của Phòng Đào tạo đính kèm.

Khoa KTMT sẽ nhận hồ sơ xét tốt nghiệp từ 22/09/2016 đến 2/10/2016, tại văn phòng khoa KTMT ( Phòng E6.2).

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ, SV để 4 ảnh thẻ trong 1 bao thư, ngoài bao thư điền họ tên, MSSV.

- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng TN (nộp bản photo).

- Trước khi đến khoa nộp hồ sơ, SV tải file "mau thong tin xet TN", SV điền đầy đủ thông tin vào file, đặt tên file theo MSSV, và gởi tới địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email các bạn ghi "MSSV_xet TN dot 2 nam 2016".

* SV lưu ý danh sách các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đính kèm.