HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo V/v mở lớp Tối ưu hóa trên FPGA

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Khóa 5, 6, 7, 8 có thể đăng ký một môn thay thế cho môn Kỹ thuật hệ thống máy tính, khoa KTMT đề nghị mở thêm lớp Tối ưu hóa trên FPGA (Mã số môn học là CE327) thay thế. Đối với sinh viên khóa 5,6,7 môn này sẽ được xem là thuộc nhóm môn Chuyên đề tốt nghiệp, còn đối với sinh viên khóa 8 môn này sẽ được xem là thuộc nhóm môn Chuyên ngành tự chọn.

Các bạn sinh viên lên VP Khoa KTMT (E6.2) để đăng ký. Nếu đủ số lượng, Khoa sẽ đề nghị phòng ĐT Đại học mở lớp trong học kỳ II, năm học 2016-2017.

Đăng ký trước tại FORM : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jTi6Uzh_ifR4tYQ1jMziFgdjpeddUgUobu5svQCRNaY/edit?usp=sharing

 

Thông báo kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTMT, đợt 1 năm học 2016-2017

Thời gian nộp: Ngày 08-09/02/2017
Địa điểm:  Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2): Sáng từ  8h00 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h00

Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày theo mẫu đính kèm.

Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo qui định (theo mẫu).

Thời gian phản biện KLTN: Từ ngày 09 - 15/02/2017 (Danh sách Hội đồng bảo vệ KLTN sẽ công bố sau)

Thời gian chỉnh sửa báo cáo sau phản biện (nếu có): Từ ngày 15 - 20/02/2017 - sinh viên chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến phản biện và nộp lại báo cáo cho khoa (nếu có).

Thời gian bảo vệ: Từ ngày 21/02/2017. Thời gian và địa điểm báo cáocụ thể, danh sách hội đồng sẽ thông báo sau.

 Một số lưu ý đến sinh viên theo yêu cầu của BCN Khoa:
 1. Sinh viên viết thêm một báo cáo tóm tắt 2 trang (theo mẫu phụ lục 4 đính kèm). Nộp quyển luận văn và báo cáo tóm tắt cho giáo viên phản biện và cho hội đồng phản biện.
  2. Sinh viên kiểm tra bài viết luận văn để đáp ứng được tất cả những yêu cầu thêm file phụ lục 5 Checklist ngoài những yêu cầu trong file phụ lục 2 Hình thức trình bày.
  3. Tất cả các bài báo cáo power point cho buổi bảo vệ phải sử dụng chung mẫu trong Phụ lục
 4. Sinh viên đọc kỹ các yêu cầu, và thực hiện đúng theo biểu mẫu đính kèm
Attachments:
Download this file (Bieumau.zip)Bieumau.zip[ ]371 kB

Mở lớp Quản lý dự án CNTT IS208 cho sinh viên MTCL2013,2014

Theo đề nghị của Khoa Kỹ thuật phần mềm, VPĐB mở thêm một lớp Quản lý dự án CNTT IS208 cho sinh viên MTCL2013,2014 của Khoa Kỹ thuật phần mềm. Lớp xin mở vào sáng thứ 3 tiết 123, thực hành học hình thức 2, giảng viên Nguyễn Thị Thanh Trúc. 
Các bạn SV chưa đăng ký được môn này thì vào daa.uit.edu.vn đăng ký nhé

DSSV KTMT chưa hoàn thành HP HK1 2016-2017 (Tính đến hết 13.11.2016)

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn có tên trong DS lưu ý kiểm tra và hoàn thành học phí theo quy định