HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian bảo vệ và Quyết định thành lập HĐ chấm KLTN HK2_2016-2017

1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017: Sáng thứ tư, ngày 05/7/2017.

2. Thứ tự các nhóm bảo vệ và địa điểm bảo vệ sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

3. Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 15 phút trình bày, demo và 15 phút Hội đồng đặt câu hỏi.

4. Sinh viên phải giữ đúng tên đề tài như đã công bố trong danh sách.

5. Sinh viên có mặt trước buổi bảo vệ 30 phút để chuẩn bị.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – Năm học 2016-2017

Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp:

-         Sinh viên nộp KLTN ngày: 19/06/2017.

-         Sinh viên nộp tại Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2):

                    Sáng từ  8h00 đến 11h00

                    Chiều từ 14h00 đến 16h00

Những lưu ý khi sinh viên nộp khóa luận:

-         Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày theo mẫu đính kèm.

-        Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo qui định (theo mẫu).

Thông báo danh sách Hội đồng chấm KLTN HK2_2016-2017

Danh sách Hội đồng sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

Sinh viên các nhóm tự liên hệ với giảng viên phản biện từ ngày 20/06/2017 – 24/06/2017 để phản biện đề tài, các quyển đề tài khóa luận khoa sẽ tự chuyển đến giảng viên phản biện.

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến: 05/07/2017

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí HK2 Năm học 2016-2017

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.