THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên CLC dự kiến bị xử lý học vụ HK2,3 năm học 2017-2018

Sinh viên xem danh sách chi tiết trong danh sách đính kèm (lưu ý: file có 2 sheet)

SV lưu ý: Nếu có thông tin nào chưa chính xác hoặc SV nào mong muốn được tiếp tục học tập, các bạn nộp ĐƠN CỨU XÉT về Văn phòng khoa KTMT từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 24/9/2018.

Trường hợp Sv bị  xử lý học vụ vì lý do chưa đóng học phí cần phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.

Thân mến!