THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 (Tháng 9-2018) hệ đào tạo CLC

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 (T9-2018) hệ đào tạo CLC, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa theo Kế hoạch xét tốt nghiệp đã được công bố.