THÔNG BÁO HỌC VỤ

TB Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 - Đợt dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường

Sinh viên quan tâm vui lòng xem kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý : Đợt 5 này chỉ  dành cho sinh viên sắp quá hạn đào tạo tại Trường,  sinh viên khóa 2009 đối với các ngành Kỹ sư và khóa 2010 đối với các ngành cử nhân (từ ngày 02/08/2018 sinh viên có thể liên hệ Khoa để biết danh sách)

 

Thân chào.

 

Trong DS đủ điều kiện tốt nghiệp và sắp quá hạn tốt nghiệp đợt này(chưa tính tiêu chuẩn anh văn) khoa KTMT bao gồm 3 bạn:

STT MSSV Họ và tên Kết quả xét Yêu cầu
1 09520603 Nguyễn Tấn Phong AV1,2,3,4. Đủ đk Bổ sung CCAV
2 09520659 Đậu Đình Thắng AV3,4. Đủ đk Bổ sung CCAV
3 09520711 Trương Văn Tuấn AV1,2,3,4. Đủ đk Bổ sung CCAV

Các hồ sơ đủ điều kiện tốt nghiệp khác(sinh viên từ khóa 2010 trở đi) sẽ nộp vào đợt xét TN sau(tháng9) theo kế hoạch năm học đã công bố