THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2017-2018 Lớp CE505.I21

Căn cứ kế hoạch bảo vệ KLTN HK2(2017-2018)

 http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/942-thong-bao-ve-ke-hoach-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-hoc-ky-2-nam-hoc-2017-2018-lop-ce505-i21

Khoa KTMT thông báo thời gian cụ thể buổi bảo vệ KTMT như sau:

- Thời gian bắt đâu:  09h30 sáng thứ 3 ngày 24/7/2018

- Địa điểm: Phòng E6.3

Chúc các bạn báo cáo đạt kết quả cao!