THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Sinh viên xem thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại link:http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-dot-1-nam-2018

Sinh viên lưu ý một số thông tin sau:

- Sinh viên phải đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018.

- Link đăng ký: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018

- Thời gian đăng ký đến 16 giờ ngày 02/6/2018.

 

Attachments:
Download this file (TB LE TRAO BANG DOT 1- 2018.pdf)TB LE TRAO BANG DOT 1- 2018.pdf[ ]609 kB