THÔNG BÁO HỌC VỤ

Khoa KTMT - DSSV chưa hoàn thành học phí HK2 2017-2018 (tính đến 19/04/2018)

Phòng KHTC thông báo DSSV khoa KTMT chưa hoàn thành học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018, tính đến hết 19/04/2018 (File đính kèm- chú ý file có 2 sheet).

Các bạn sinh viên nhanh chóng hoàn thành học phí. 

Nếu Sinh viên không hoàn thành sẽ bị cấm thi cuối kỳ, hủy kết quả thi giữa kỳ HK2 năm học 2017-2018 (Nếu có).