THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các môn học tiếng Anh trong chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHCNTT ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học tiếng Anh, hệ đào tạo đại học cho Trung tâm Ngoại ngữ, Trường thông báo với sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các chương trình (đại trà, tài năng, chất lượng cao, tiên tiến) về việc tổ chức giảng dạy các môn học tiếng Anh trong chương trình đào tạo hệ đại học chính quy như trong file đính kèm.

Trân trọng

 

Nguồn:https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-chuc-giang-day-cac-mon-hoc-tieng-anh-trong-chuong-trinh-dao-tao-he-dai

Attachments:
Download this file (38-tb-dhcntt_12-4-2018.pdf)38-tb-dhcntt_12-4-2018.pdf[ ]228 kB