HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Ý kiến Hội đồng đánh giá giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp HK1_2017-2018

Sinh viên xem chi tiết ý kiến nhận xét của Hội đồng ở file đính kèm.