HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo đăng ký đề tài đồ án học kỳ 1 năm học 2017-2018, lớp CE201.I11.MTCL

Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm.