THÔNG BÁO HỌC VỤ

DS sinh viên KTMT còn nợ sách thư viện

Để phục vụ nhu cầu mượn giáo trình Outcomes của sinh viên, Thư viện đã làm thủ tục cho các bạn mượn để hoàn thiện quá trình học tập của mình. Hiện tại, thời gian quy định trả giáo trình đã qua nhưng một số bạn vẫn chưa trả về cho Thư viện (DS đên dưới)
Đề nghị các bạn nhanh chóng đến thư viện hoàn trả sách.

1. Hoàng Tuấn Anh 12520535
2. Phan Thanh Tùng 12520772