THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài đồ án môn học ngành KTMT học kỳ 2 năm học 2012-2013

Những sinh viên học môn ĐAMH ngành KTMT tiến hành lựa chọn đề tài và đăng ký trực tiếp với giảng viên hướng dẫn từ nay đến hết ngày 15/03/2013. Danh sách đề tài xem file đính kèm