THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo tới SV đã đăng ký vào 2 lớp: CE301.D21 và CE114.D21

 

  - Lớp : CE301.D21 có tổng số: 21 SV đăng ký

  - Lớp : CE114.D21 có tổng số: 23 SV đăng ký

Theo quy định đào tạo của trường, những lớp học chuyên nghành phải có tối thiểu 30 SV  mới tiến hành mở lớp, nên DS 2 lớp học này nằm trong mục: Lớp chờ mở và đã không có trong DS lớp bị hủy tại thông báo của phòng đào tạo. 

Để khắc phục tình hình này, Phòng đào tạo đã đồng ý:

    - SV đã đăng ký vào lớp CE301.D21 có thể đăng ký vào lớp CE302.D21(Thiết kế vi mạch)

    - Và SV đã đăng ký vào lớp CE114.D21 có thể đăng ký vào lớp CE114.D22

Hình thức đăng ký:

    SV viết đơn nộp lên Văn phòng khoa KTMT( phòng 327)  trong 2 ngày: thứ tư (27/02/2013) và thứ 5 (28/02/2013)

         Hết ngày 28/02, Khoa KTMT sẽ tổng hợp đơn và gửi DS xuống P.ĐTĐH để nhập vào CSDL.

 (do thời gian đăng ký có hạn, các bạn SV đã đọc thông báo liên hệ với các bạn có tên trong DS  2 lớp này được biết để đăng ký)