THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2012-2013

Sinh viên xem thông báo về điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và danh sách khóa luận trong file đính kèm, gửi đơn đăng ký về khoa đúng thời hạn. Những trường hợp không đủ điều kiện làm khóa luận thì sẽ học ba môn chuyên đề tốt nghiệp (thông tin về các môn học chuyên đề khoa sẽ thông báo trong khoảng thời gian 2 tuần tới).