THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách hội đồng báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2018-2019

Sinh viên xem danh sách hội đồng ở file đính kèm.