KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, các bạn Sinh viên tham gia buổi Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Thời gian: 13 giờ 30 - 16 giờ 00 ngày Thứ Sáu (14/7/2017)

Địa điểm: Phòng A116, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Người báo cáo: Phan Quốc Huy.

Topic: Towards audio event detection in continuous streams

Xem thêm tại website: https://goo.gl/Sj5YaQ