KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Đề tài nghiên cứu

Hiện nay giảng viên Nguyễn Xuân Sâm thuộc bộ môn Hệ thống Nhúng và Robot đang có 2 đề tài nghiên cứu về hệ thống mạng cảm biến cho y sinh và giao thông. Các sinh viên (Th.S. và KS) quan tâm đến đến hướng nghiên cứu này có thể xem thông tin tại:

1) tệp đính kèm hoặc 2) truy cập vào website www.uit.edu.vn/~iotlab

Attachments:
Download this file (2HMS project.pdf)2HMS project.pdf[ ]328 kB
Download this file (SHMS project.pdf)SHMS project.pdf[ ]289 kB