CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT nhiệm kỳ 2011- 2016

Chi tiết tin bài xem tại link bên dưới:

http://uit.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-chung/thong-tin-hoat-dong/806-le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-hieu-truong-vu-duc-lung-truong-dai-hoc-cntt-nhiem-ky-2011-2016.html

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó giám đốc ĐHQG TpHCM) trao quyết định cho TS. Vũ Đức Lung

Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT nhiệm kỳ 2011-2016

Trưởng các đơn vị chúc mừng Tân Phó Hiệu trưởng

Khoa Kỹ thuật máy tính tặng hoa chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng

Nguồn: Đặng Văn Em