TIN TỨC

Thông báo về thi đua khen thưởng sinh viên năm học 2013-2014

Sinh viên xem thông tin khen thưởng cá nhân, tập thể sinh viên cấp ĐHQG-HCM năm học 2013-2014 tại: http://forum.uit.edu.vn/threads/48716-Thong-bao-xet-khen-thuong-nam-hoc-2013-2014-cap-DHQG?p=298235#post298235