HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thông báo nghỉ học lớp CE105.E12 Xử lý tín hiệu số ngày 04/10/2013

Mã lớp: CE105.E12

Môn: Xử lý tín hiệu số 

CBGD: Ths.Nguyễn Trần Sơn

Tiết học: 678

Phòng: C305

Nghỉ học ngày: 04/10/2013

Lịch học bù sẽ thông báo sau

Thông báo học bù lớp Thiết kế vi mạch 23/09/2013

Môn: Thiết kế vi mạch (CE302.E11)

Thời gian học bù: Tiết 4,5 (thứ hai 23/09/2013)

Phòng: C213

Sinh viên chú ý thời gian để đi học đầy đủ

Thông báo nghỉ học lớp Tương tác người máy ngày 11/9/2013

Lớp Tương tác người máy CE219.E11 học vào sáng thứ 4 hàng tuần tiết 123 phòng C305 do Ths.Đỗ Đức Minh Quân giảng dạy, nghỉ học ngày 11/9/2013 (do thầy Quân có việc đột xuất)

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1
- Lớp Thực hành Thiết kế mạng CE115.E11.3 do thầy Nguyễn Mạnh Hoàng giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng THCB1 C307 chuyển sang học tại phòng lab KTMT C207
- Lớp Thực hành Thiết kế vi mạch CE302.E11.1 do thầy Nguyễn Trần Sơn giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng KTMT C207 chuyển sang học tại phòng THCB1 C307.
(2 lớp này chỉ đổi phòng học, tiết học và ngày học vẫn giữ nguyên)

Thời khóa biểu HK1(2013-2014) Update

SV xem Thời khóa biểu trong file:TKB KTMT 28-82013

Để coi ngày bắt đầu các lớp thực hành SV xem lại trong file:TKB2s updated(2)

Attachments:
Download this file (TKB KTMT 28-82013.xls)TKB KTMT 28-82013.xls[ ]74 kB
Download this file (TKB2s updated(2).xls)TKB2s updated(2).xls[ ]219 kB