HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

Điểm thi cuối kỳ và điểm bài tập môn Nhập môn điện tử lớp CLC

Sinh viên xem điểm ở file đính kèm.