Điểm thi cuối kỳ và điểm bài tập môn Nhập môn điện tử lớp CLC

Sinh viên xem điểm ở file đính kèm.