HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHẤT LƯỢNG CAO

Điểm thi cuối kỳ và điểm bài tập môn Nhập môn điện tử lớp CLC

Sinh viên xem điểm ở file đính kèm.

Điểm thi giữa học kỳ 1 năm hoc 2014-2015

Điểm thi giữa kỳ môn Kiến trúc máy tính lớp CLC.

Điểm thi giữa học kỳ 1 năm hoc 2014-2015 khóa 9

Điểm thi giữa học kỳ 1 năm hoc 2014-2015 lớp CLC khóa 9