HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp PH002.E26- Nhập môn mạch số

SV tải file scan bảng điểm gốc tại link:

https://www.mediafire.com/?x1f43wfiks72w7c

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp PH002.E24- Nhập môn mạch số

SV tải file scan bảng điểm gốc tại link:

https://www.mediafire.com/?6vn1db8pwp036l6

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E27- Hệ điều hành

SV tải file scan bảng điểm gốc tại link:

https://www.mediafire.com/?635b9i81au6b96v

 

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E23- Hệ điều hành

SV tải file scan bảng điểm tại link:

https://www.mediafire.com/?hp2xsb4kwhrds5s

 

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E26- Hệ điều hành

SV xem điểm tại link: 

http://www.mediafire.com/view/mtsny6a5tstg84s/IT007.E26.pdf