HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp CE302.E21- Thiết kế vi mạch

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE302.E21.pdf)CE302.E21.pdf[ ]1771 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp CE104.E22 - Các thiết bị và mạch điện tử

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE104.E22.pdf)CE104.E22.pdf[ ]1730 kB

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E24- Hệ điều hành

Sinh viên tải file scan bảng điểm gốc tại link:

https://www.mediafire.com/?3k5z6g38xphpb8y

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp PH002.E25- Nhập môn mạch số

Sinh viên tải file scan bảng điểm gốc tại link:

https://www.mediafire.com/?93a12o201ut0192

Điểm thi giữa học kỳ 2(2013-2014) lớp CE107.E22 - Hệ thống nhúng

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE107.E22.pdf)CE107.E22.pdf[ ]1125 kB