HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

ĐIỂM THI CHÍNH QUY

Điểm thi hết học kỳ 2 (2013-2014) lớp CE301.E21 - Hệ thống chứng thực số

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (CE301.E21.pdf)CE301.E21.pdf[ ]1181 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp CE302.E21 Thiết kế vi mạch

SV xem điểm trong file đính kèm bao gồm:

- Điểm lý thuyết và thực hành cuối kỳ

Attachments:
Download this file (CE302.E21 LTvaTH.pdf)CE302.E21 LTvaTH.pdf[ ]3691 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E21.2.IT007.E24.2,IT007.E27.2,IT007.E22.1- Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007.E21.2.pdf)IT007.E21.2.pdf[ ]1251 kB
Download this file (IT007.E22.1.pdf)IT007.E22.1.pdf[ ]1363 kB
Download this file (IT007.E24.2.pdf)IT007.E24.2.pdf[ ]855 kB
Download this file (IT007.E27.2.pdf)IT007.E27.2.pdf[ ]1279 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E27- Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007.E27.pdf)IT007.E27.pdf[ ]2974 kB

Điểm thi hết học kỳ 2(2013-2014) lớp IT007.E24- Hệ điều hành

SV xem điểm trong file đính kèm

Attachments:
Download this file (IT007.E24.pdf)IT007.E24.pdf[ ]2250 kB