Tổng hợp điểm thi học kỳ hè(2013-2014)

Sinh viên xem điểm thi giữa học kỳ hè  năm học 2013-2014 tại đây:

https://www.dropbox.com/sh/u8phczww1mtv4ay/AAAy9QkkSwctAGR-lywRPZYqa?dl=0

Lưu ý: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi có tất cả các môn, sinh viên chú ý theo dõi.