Tổng hợp điểm thi cuối kỳ và thực hành HK2(2013-2014)

Sinh viên xem điểm thi cuối kỳ năm học 2013-2014 tại đây:

https://www.dropbox.com/sh/s6qqtabkxtpdwvq/AAADSm6X6e04TY5899mXINnma?dl=0

Lưu ý: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên cho đến khi có tất cả các môn, sinh viên chú ý theo dõi.

 

Trân trọng