Cơ Cấu Tổ Chức

 Ban Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Minh Sơn

Phó trưởng khoa : Lâm Đức Khải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Trưởng phòng Thí nghiệm Khoa: ThS. Hà Lê Hoài Trung (email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Thư ký khoa: Nguyễn Thị Như Nữ (email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Trợ lý giáo vụ: Lê Thanh Hằng (email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Hội đồng khoa Khoa Kỹ Thuật Máy Tính: 

STT

Họ Tên

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đinh Đức Anh 

Ủy viên

3

PGS.TS. Vũ Đức Lung 

Ủy viên

4

ThSLê Hoài Nghĩa

Ủy viên

5

TS. Trịnh Lê Huy

Ủy viên Thư ký

Các bộ môn:

Hiện tại khoa  2 hướng đào tạo chuyên ngành tương ứng với 2 bộ môn:

  • Bộ mônThiết kế vi mạch và phần cứng

      Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Sơn

  • Bộ môn Hệ thống nhúng  robot

       Trưởng bộ môn: Ths. Lê Hoài Nghĩa