Các bài viết

Nhóm nghiên cứu VIROS

Nhóm nghiên cứu VIROS (Vision based Robtics), Khoa Kĩ Thuật Máy tính (KTMT), Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM. Nhóm được thành lập 09/2016 ThS. Trương Văn Cương phụ trách, được cố vấn chuyển môn bởi TS. Nguyễn Minh Sơn và các Thầy Cô Khoa KTMT. Định hướng nghiên cứu của nhóm về các lĩnh vực ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và video cho robotics, smart home, smart city

nckh2

Một số hướng nghiên cứu của nhóm:

- SoC Embedded Vision: Thiết kế hệ thống trên chip cho hệ thống nhúng xử lý ảnh.
- Design Video IP dùng hệ thống bus AXI của Xilinx
- Thiết kế/ cấu hình hệ điều hành linux chạy trên chip SoC ZYNQ
- Stream Video qua Internet trên ARM linux
- Nghiên cứu, thiết kế các giải thuật xử lý ảnh và video, hiện thực trên ARM linux, FPGA.

- Embedded Vision