• Cập nhật danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) dự kiến - Chương trình Chất lượng cao

  Cập nhật danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) dự kiến - Chương trình Chất lượng cao

 • Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC 450+ đợt tháng 03/2019

 • Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) dự kiến - Chương trình Chất lượng cao

  Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) dự kiến - Chương trình Chất lượng cao

 • DS SV bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) CQ ĐT-dự kiến

  DS SV bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) CQ ĐT-dự kiến

 • Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2018-2019

  Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2018-2019

 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2019 - Hệ Chất lượng cao

  Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2019 - Hệ Chất lượng cao

 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 (Tháng 3 - 2019) Hệ Chính quy đại trà

  Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 (Tháng 3 - 2019) Hệ Chính quy đại trà

[UIT] Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên
[UIT] Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức về Sở hữu trí tuệ trong sinh

[UIT] Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin
[UIT] Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy

[KTMT] Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập
[KTMT] Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập

Hiện tại có một số bạn sinh viên vẫn chưa tìm kiếm được nơi thực tập. Vì thế khoa sẽ hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập giúp các bạn, nhưng vẫn khuyến khích các bạn tự tìm kiếm nơi thực tập.

[ST] STM32CubeMX V5 workshop with demonstration and sneak preview
[ST] STM32CubeMX V5 workshop with demonstration and sneak preview

Introducing an all new STM32CubeMX V5 seminar and demonstration plus a sneak peek at our new Eclipse-based IDE for STM32 and two highly anticipated tracks – TouchGFX Graphics and IoT Connectivity

ST invites you to a half-day seminar where ST’s dedicated experts will introduce new the new features of the STM32CubeMX V5 and