HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Khảo sát về sự hài lòng của sinh viên đối với khoa Kỹ thuật Máy tính

Nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ, Khoa Kỹ thuật Máy tính gửi đến các bạn sinh viên trong khoa bản khảo sát về sự hài lòng của sinh viên đối với khoa Kỹ thuật Máy tính dựa trên 5 yếu tố:
- Mức độ năm bắt thông tin của sinh viên
- Mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất đối với sinh viên
- Sự hài lòng của sinh viên về vấn đề học vụ
- Mức độ quan tâm của sinh viên với các hoạt động ngoại khóa
- Mong muốn, nguyện vọng, mục tiêu của sinh viên


Khảo sát này sẽ là căn cứ để Khoa Kỹ thuât Máy tính có những sự điều chỉnh thích hợp, tạo môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt thoải mái nhất cho các bạn sinh viên.
Khoa Kỹ thuật Máy tính mong rằng các bạn sinh viên sẽ trả lời thẳng thắn, đúng sự thật để kết quả khảo sát đạt được mục tiêu đã đề ra!

servey20180930

Link khảo sát: https://tinyurl.com/khao-sat-sinh-vien-ktmt


Lưu ý:
- Với các câu hỏi không phù hợp với bản thân, các bạn sinh viên có quyền bỏ qua (Ví dụ sinh viên chưa đi thực tập thì có quyền bỏ qua các câu hỏi liên quan đến vấn đề thực tập).
- Email của sinh viên được tự động thu thập để ghi nhận danh sách và đảm bảo quyền lợi của sinh viên đã thực hiện khảo sát.


Trân trọng cám ơn./.