HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[Seminar] Hội thảo giới thiệu Trường Đại học Deakin

Chương trình chi tiết của seminar như sau:

Thời gian: 19/10 lúc 14:15 - 15:30

Địa điểm: Phòng E10.1 (Tòa nhà E)

Diễn giả: 

-     Dr. Thuong Hoang, Lecturer in Virtual and Augmented Reality, School of Information & Technology

-     Thanh Trinh, Business Development Manager- Vietnam, Deakin International.

14:15 - 15:15: Workshop

-     Giới thiệu Trường Đại học Deakin và Khoa Công nghệ Thông tin

-     Trình bày về lĩnh vực cyber-physical world of Internet of Things, revolution and computing.

-     Thảo luận về ứng dụng của các lĩnh vực trên trong ngành y tế chăm sóc sức khỏe, robotics và nhà thông minh.

15:15 - 15:30: Q&A, giao lưu sinh viên

Các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham dự tại đường link ở bên dưới:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BSdEPCTtLHxX53R05I5L5BiySTimgK-VZzLdn2eygOo/edit?usp=sharing