HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thông báo dạy bù lớp Thiết kế mạng CE115.E11 ngày 21/12/2013

CBGD : Ths. Vũ Trí Dũng
Môn học : Thiết kế mạng
Lớp: CE115.E11
Thời gian : Tiết bắt đầu : 6 Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 Ngày : 21/12/2013
Phòng : C206

Thông báo nghỉ học lớp CE105.E12 Xử lý tín hiệu số ngày 04/10/2013

Mã lớp: CE105.E12

Môn: Xử lý tín hiệu số 

CBGD: Ths.Nguyễn Trần Sơn

Tiết học: 678

Phòng: C305

Nghỉ học ngày: 04/10/2013

Lịch học bù sẽ thông báo sau

Thông báo học bù lớp Thiết kế vi mạch 23/09/2013

Môn: Thiết kế vi mạch (CE302.E11)

Thời gian học bù: Tiết 4,5 (thứ hai 23/09/2013)

Phòng: C213

Sinh viên chú ý thời gian để đi học đầy đủ

Thông báo nghỉ học lớp Tương tác người máy ngày 11/9/2013

Lớp Tương tác người máy CE219.E11 học vào sáng thứ 4 hàng tuần tiết 123 phòng C305 do Ths.Đỗ Đức Minh Quân giảng dạy, nghỉ học ngày 11/9/2013 (do thầy Quân có việc đột xuất)

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1
- Lớp Thực hành Thiết kế mạng CE115.E11.3 do thầy Nguyễn Mạnh Hoàng giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng THCB1 C307 chuyển sang học tại phòng lab KTMT C207
- Lớp Thực hành Thiết kế vi mạch CE302.E11.1 do thầy Nguyễn Trần Sơn giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng KTMT C207 chuyển sang học tại phòng THCB1 C307.
(2 lớp này chỉ đổi phòng học, tiết học và ngày học vẫn giữ nguyên)