HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu theo từng học kỳ

Sinh viên vui lòng truy cập tại link:

https://daa.uit.edu.vn/thoikhoabieu

Chúc các bạn học tập đạt kết quả tốt.

Khoa KTMT