HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THỜI KHÓA BIỂU

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 Năm Học 2014-2015

Phòng Đào Tạo thông báo Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 Năm Học 2014-2015 đề nghị các bạn Sinh Viên cập nhật lịch học của học kỳ 2.

Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2014-2015 là ngày 19/01/2015.