HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

[eSilicon] SFM 2017 Briefing session
[eSilicon] SFM 2017 Briefing session

Hàng năm, Tổ chức Sunflower Mission (tổ chức phi lợi nhuận) và Công ty eSilicon Việt Nam (Trung tâm độc lập về thiết kế và cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn) phối hợp tổ chức Chương trình Học bổng áp dụng với các sinh viên

Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Phòng ĐTSĐH&KHCN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, các bạn Sinh viên tham gia buổi Seminar "Towards audio event detection in continuous streams"

Thời

Thực tập ngành vi mạch công ty Fsoft

Thông tin thực tập ngành Thiết kế vi mạch
Công ty Cty FSoft về LSI jobs tuyển các bạn thực tập về ngành Thiết kế Vi mạch.
Các bạn sinh viên có thể

Tuyển quân cho hội Thao lần X - 2016

Đến hẹn lại lên, hội thao trường đại học Công nghệ thông tin lại được diễn ra

lần này sẽ sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên tranh tài ở các